Polityka bezpieczeństwa danych osobowych


Informacje dotyczące przetwarzania danych
Firma JGM Joanna Gwizdalska-Mentel świadczy usługi tłumaczeniowe. Możesz mieć pewność, że Twoje dane są przetwarzane w bezpieczny sposób i wyłącznie w celach związanych z realizacją tych usług. Pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię zgodnie z art. 13 RODO o następujących kwestiach:
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych jest JGM Joanna Gwizdalska-Mentel z siedzibą w Dąbrówce, ul. Platanowa 19, 62-070 Dąbrówka, numer REGON: 971213540, numer NIP: 927-116-77-45. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Joanna Gwizdalska-Mentel.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: jgm@jgm-tlumaczenia.pl.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:
- realizacji usługi tłumaczenia - podstawą prawną przetwarzania jest udzielone zlecenie lub umowa;
- wystawienia faktury za usługę i uzyskania płatności za usługę- podstawą prawną przetwarzania jest udzielone zlecenie lub umowa;
- wysyłki wykonanych tłumaczeń - podstawą prawną przetwarzania jest udzielone zlecenie lub umowa.
W opisanym powyżej celu JGM Joanna Gwizdalska-Mentel może przetwarzać następującego kategorie Twoich danych osobowych: (I) imię i nazwisko, (II) adres zamieszkania, (III) inny adres do korespondencji, (IV) numer telefonu, oraz (V) adres e-mail
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji powyższych celów lub dłużej niż jest to określone prawem.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres od 5 lat (minimalny okres przechowywania ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów księgowych w myśl ordynacji podatkowej) do maksymalnie 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo do ich poprawiania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych (adres e-mail powyżej).
Kto może być odbiorcą Twoich danych?
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp w związku z realizacją naszych usług. Dane są przetwarzane na podstawie umowy z administratorem oraz regulaminów podmiotów przetwarzających wyłącznie z polecenia administratora. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, IT, prawne, wysyłkowe oraz inne usługi powiązane z realizacją zleconych tłumaczeń.
Pełną treść polityki bezpieczeństwa danych osobowych możesz pobrać poniżej.

[pobierz] 0.1 MB polityka-bezpieczenstwa-jgm

TŁUMACZ DUŃSKI - POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JGM